Pensions per incapacitat permanent o invalidesaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Pensions contributives de la Seguretat Social   165.360   165.337   165.251   -1,0   0,0-0,1
Pensions no contributives de la Seguretat Social   25.425   26.165   26.407   2,2   2,90,9
Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social   19   15   13   -5,0   -21,1-13,3
Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   967   850   780   -12,1   -12,1-8,2
Total   191.771   192.367   192.451   -0,7   0,30,0
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Pensions contributives de la Seguretat Social   929.484   931.668   938.344   -0,6   0,20,7
Pensions no contributives de la Seguretat Social   197.303   198.891   199.762   0,9   0,80,4
Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social   5.425   4.758   4.271   -14,7   -12,3-10,2
Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   11.519   9.855   8.470   -13,8   -14,4-14,1
Total   1.143.731   1.145.172   1.150.847   -0,6   0,10,5
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 18 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: