Naixements i taxa bruta de natalitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Nombre        Taxa per 1.000 habitants        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Naixements   71.589   70.450   68.974   9,64   9,47   9,23   0,0   -1,6-2,1

Font: Idescat. Estadística de naixements.

Amunt
Espanya. 2016
        Nombre        Taxa per 1.000 habitants        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Naixements   427.595   420.290   410.583   9,17   9,02   8,80   0,4   -1,7-2,3

Font: INE. Estadística de naixements.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 28 de setembre del 2017.

Sèries revisades amb data 10 de gener del 2018.

Més informació a:

 Estadística de naixements. Idescat.
 Estimacions de població. Idescat.
 Estadística de naixements. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Naixements i taxa bruta de natalitat T
 Indicadors de fecunditat T
 Defuncions i taxa bruta de mortalitat T
 Taxa de mortalitat infantil i perinatal T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 2013). Per sexe T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat (població estàndard europea 1976). Per sexe T
 Esperança de vida a diferents edats T

Sou aquí: