Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   58.191   ..   ....
     Jubilació   31.102   31.719   31.784   1,1   2,00,2
     Invalidesa   25.425   26.165   26.407   2,2   2,90,9
Pensions assistencials      
     Malaltia   19   15   13   -5,0   -21,1-10,6
     Vellesa   6   5   5   -33,3   -16,7-10,0
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   967   850   780   -12,1   -12,1-8,3
     Subsidi assistencial per atur   153.294   132.282   114.044   -8,8   -13,7-13,8
     Renda Mínima d'Inserció   26.095   28.541   28.849   12,1   9,41,1
Total   236.908   219.577   201.881   -4,5   -7,3-8,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   253.450   254.029   255.165   1,1   0,20,4
     Invalidesa   198.366   199.518   199.912   1,5   0,60,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   5.425   4.758   4.271   -14,7   -12,3-10,2
     Vellesa   364   259   177   -27,6   -29,0-31,8
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   11.519   9.855   8.470   -13,8   -14,4-14,1
     Subsidi assistencial per atur   1.221.390   1.102.529   997.192   -7,0   -9,7-9,6
Total   1.690.514   1.570.948   1.465.187   -5,1   -7,1-6,7
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: