Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 1995
        Valor        Variació (%)
           1993           1994           1995           1993           1994           1995
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   16.865   20.970   23.131   50,8   24,310,3
     Invalidesa   7.936   12.997   15.999   234,0   63,823,1
Pensions assistencials      
     Malaltia   10.542   8.957   7.714   -13,4   -15,0-13,9
     Vellesa   13.001   10.434   8.524   -17,3   -19,7-18,3
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   20.229   17.357   15.029   -11,0   -14,2-13,4
     Subsidi assistencial per atur   105.778   97.439   84.327   25,4   -7,9-13,5
     Renda Mínima d'Inserció   3.932   5.672   6.814   83,5   44,320,1
Total   178.283   173.826   161.538   18,4   -2,5-7,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.

Amunt
Espanya. 1995
        Valor        Variació (%)
           1993           1994           1995           1993           1994           1995
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   118.596   154.486   176.063   101,3   30,314,0
     Invalidesa   70.294   114.487   147.872   232,0   62,929,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   155.453   133.282   115.062   -10,6   -14,3-13,7
     Vellesa   116.879   94.250   75.735   -19,5   -19,4-19,6
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   210.692   183.167   160.277   -11,4   -13,1-12,5
     Subsidi assistencial per atur   1.095.122   1.020.289   830.120   21,4   -6,8-18,6
Total   1.767.036   1.699.961   1.505.129   14,8   -3,8-11,5
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: