Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2002
        Valor        Variació (%)
           2000           2001           2002           2000           2001           2002
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   30.876   31.180   30.760   3,6   1,0-1,3
     Invalidesa   27.320   28.338   29.363   5,5   3,73,6
Pensions assistencials      
     Malaltia   2.458   1.986   1.720   -23,4   -19,2-13,4
     Vellesa   1.842   1.316   1.019   -34,4   -28,6-22,6
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   7.460   6.590   5.748   -13,0   -11,7-12,8
     Subsidi assistencial per atur   45.782   43.084   44.254   -10,9   -5,92,7
     Renda Mínima d'Inserció   9.819   9.754   10.463   1,3   -0,77,3
Total   125.557   122.248   123.327   -4,4   -2,60,9
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2002
        Valor        Variació (%)
           2000           2001           2002           2000           2001           2002
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   228.859   276.488   278.256   2,4   20,80,6
     Invalidesa   242.416   205.098   207.540   3,5   -15,41,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   46.599   40.750   35.892   -21,3   -12,6-11,9
     Vellesa   21.460   17.045   13.541   -23,2   -20,6-20,6
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   83.471   73.421   64.606   -12,3   -12,0-12,0
     Subsidi assistencial per atur   592.078   590.600   578.700   -3,1   -0,2-2,0
Total   1.214.883   1.203.402   1.178.535   -2,9   -0,9-2,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: