Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2006
        Valor        Variació (%)
           2004           2005           2006           2004           2005           2006
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   29.896   29.325   33.905   -2,3   -1,915,6
     Invalidesa   30.287   30.509   25.447   0,2   0,7-16,6
Pensions assistencials      
     Malaltia   1.244   1.033   325   -15,8   -17,0-68,5
     Vellesa   611   459   143   -23,9   -24,9-68,8
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   4.340   3.580   3.137   -13,9   -17,5-12,4
     Subsidi assistencial per atur   46.055   46.426   46.532   1,1   0,80,2
     Renda Mínima d'Inserció   12.741   13.065   13.065   7,6   2,50,0
Total   125.174   124.397   122.554   -0,3   -0,6-1,5
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2006
        Valor        Variació (%)
           2004           2005           2006           2004           2005           2006
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   281.448   279.189   276.920   0,1   -0,8-0,8
     Invalidesa   207.025   205.319   204.844   -0,1   -0,8-0,2
Pensions assistencials      
     Malaltia   28.273   25.676   22.285   -11,1   -9,2-13,2
     Vellesa   8.488   7.425   5.572   -21,9   -12,5-25,0
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   49.878   43.287   38.246   -12,3   -13,2-11,6
     Subsidi assistencial per atur   559.984   558.500   558.702   0,0   -0,30,0
Total   1.135.096   1.119.396   1.106.569   -1,1   -1,4-1,1
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: