Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipusM RSS 

Catalunya. 2008
        Valor        Variació (%)
           2006           2007           2008           2006           2007           2008
Pensions no contributives de la Seguretat Social   ..   ..   ..   ..   ....
     Jubilació   33.905   33.228   32.652   15,6   -2,0-1,7
     Invalidesa   25.447   25.451   25.033   -16,6   0,0-1,6
Pensions assistencials      
     Malaltia   325   116   73   -68,5   -64,3-37,1
     Vellesa   143   63   40   -68,8   -55,9-36,5
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   3.137   2.631   2.152   -12,4   -16,1-18,2
     Subsidi assistencial per atur   46.532   50.243   61.335   0,2   8,022,1
     Renda Mínima d'Inserció   13.065   12.643   12.825   0,0   -3,21,4
Total   122.554   124.375   134.110   -1,5   1,57,8
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Familia.


Nota: Les pensions no contributives de la Seguretat Social per l'any 2016 fan referència a la nòmina del mes de desembre.

Amunt
Espanya. 2008
        Valor        Variació (%)
           2006           2007           2008           2006           2007           2008
Pensions no contributives de la Seguretat Social      
     Jubilació   276.920   271.369   265.314   -0,8   -2,0-2,2
     Invalidesa   204.844   203.438   199.410   -0,2   -0,7-2,0
Pensions assistencials      
     Malaltia   22.285   19.852   17.487   -13,2   -10,9-11,9
     Vellesa   5.572   4.430   3.589   -25,0   -20,5-19,0
Altres prestacions      
     Subsidi de Garantia d'Ingressos Mínims (LISMI)   38.246   33.149   28.728   -11,6   -13,3-13,3
     Subsidi assistencial per atur   558.702   400.485   479.920   0,0   -28,319,8
Total   1.106.569   932.723   994.448   -1,1   -15,76,6
Unitats: Mitjana anual.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social; Departament d'Empresa i Ocupació.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de setembre del 2017.

Taula completada amb data 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: