Equipaments dels serveis socials. PlacesM RSS 

Places en equipaments per a la gent gran. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Residències públiques   9.777   10.167   10.291   0,5   4,01,2
Residències sense lucre   14.128   14.177   14.066   2,5   0,3-0,8
Residències mercantils   34.734   35.114   35.287   -0,1   1,10,5
Total residències   58.639   59.458   59.644   0,6   1,40,3
Centres de dia   17.781   18.024   18.596   2,5   1,43,2

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.

Amunt
Places en equipaments per a persones amb discapacitat. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Centres ocupacionals   12.080   12.239   12.482   1,8   1,32,0
Residències   4.499   4.474   4.522   2,0   -0,61,1
Llars residència   4.827   4.884   4.935   3,4   1,21,0
Centres atenció especialitzada   1.275   1.303   1.308   0,9   2,20,4

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.

Amunt
Places en equipaments per a infants/adolescents. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Centres d'acolliment   527   532   :   0,0   0,9..
Centres residencials d'acció educativa   1.841   1.845   :   -0,1   0,2..
Centres oberts   8.979   9.426   :   4,9   5,0..
Centres residencials d'educació intensiva   94   94   :   0,0   0,0..

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 26 de gener del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: