Equipaments dels serveis socials. PlacesM RSS 

Places en equipaments per a la gent gran. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Residències públiques   9.728   9.777   10.167   0,1   0,54,0
Residències sense lucre   13.781   14.128   14.177   0,2   2,50,3
Residències mercantils   34.785   34.734   35.114   2,3   -0,11,1
Total residències   58.294   58.639   59.458   1,4   0,61,4
Centres de dia   17.343   17.781   18.024   2,5   2,51,4

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.

Amunt
Places en equipaments per a persones amb discapacitat. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Centres ocupacionals   11.864   12.080   12.239   2,3   1,81,3
Residències   4.412   4.499   4.474   0,9   2,0-0,6
Llars residència   4.669   4.827   4.884   -4,8   3,41,2
Centres atenció especialitzada   1.264   1.275   1.303   -0,3   0,92,2

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.

Amunt
Places en equipaments per a infants/adolescents. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Centres d'acolliment   527   527   532   -4,9   0,00,9
Centres residencials d'acció educativa   1.842   1.841   1.845   -0,2   -0,10,2
Centres oberts   8.562   8.979   9.426   8,7   4,95,0
Centres residencials d'educació intensiva   94   94   94   0,0   0,00,0

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Registre d'Establiments Socials.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de febrer del 2017.

Taula completada amb data 13 de desembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: