Principals magnituds de protecció socialM RSS 

Despeses de protecció social. Preus corrents. 2014
           2012           2013           2014
Despesa total (milers d'euros)   
Total   42.941.806   42.503.78242.417.248
Sense l'atur   36.588.390   36.693.74437.721.289
Despesa total (índex de variació)   
Total   98,3   99,099,8
Sense l'atur   99,0   100,3102,8
Despesa total (euros per habitant)   
Total   5.668   5.6395.699
Sense l'atur   4.820   4.8595.068
Despesa per habitant (índex de variació)   
Total   98,5   99,5101,0
Sense l'atur   99,2   100,8104,3

Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

Amunt
Despeses de protecció social. Preus constants. 2014
           2012           2013           2014
Despesa total. Base 2013 (milers d'euros)   
Total   41.809.887   42.275.61742.474.799
Sense l'atur   35.978.749   36.675.34037.772.468
Despesa total (índex de variació)   
Total   101,7   101,1100,5
Sense l'atur   102,2   101,9103,0
Despesa total. Base 2013 (euros per habitant)   
Total   5.577   5.6795.740
Sense l'atur   4.799   4.9275.105
Despesa per habitant (índex de variació)   
Total   101,8   101,8101,1
Sense l'atur   102,3   102,7103,6

Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

Amunt
Despesa de protecció social. Indicadors relatius a les macromagnituds econòmiques. 2014
           2012           2013           2014
% sobre el PIB   
Total   21,5   21,421,5
Sense l'atur   18,5   18,619,1
% sobre la despesa d'Espanya   
Total   16,1   16,016,1
Sense l'atur   16,0   15,916,0

Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

: No disponible.
Amunt
Finançament i gestió a càrrec de la Generalitat. Preus corrents. 2014
           2012           2013           2014
Finançament a càrrec de la Generalitat   
Milers d'euros   10.703.309   10.255.37110.873.441
Índex de variació   88,1   95,8106,0
Import total gestionat per la Generalitat   
Milers d'euros   12.028.577   11.066.30811.470.689
Índex de variació   92,8   92,0103,7
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

: No disponible.
Amunt
Finançament i gestió a càrrec de la Generalitat. Preus constants. 2014
           2012           2013           2014
Finançament a càrrec de la Generalitat   
Milers d'euros. Base 2013   10.521.580   10.255.37110.873.441
Índex de variació   90,6   97,5106,0
Import total gestionat per la Generalitat   
Milers d'euros. Base 2013   11.823.740   11.066.42211.470.689
Índex de variació   95,4   93,6103,7
Unitats: Milers d'euros.

Font: Idescat. Comptes de la protecció social.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 22 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Els comptes de la protecció social. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T
 Equipaments dels serveis socials. Places T

Sou aquí: