Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmicsM RSS 

Catalunya. 2016
        Sectors econòmics        
        
        agricultura        indústria        construcció        serveis        Total        In Itinere
Lleus   1.937   19.927   8.626   58.094   88.58417.437
Greus   30   118   95   300   543264
Mortals   3   10   7   48   6831
Total   1.970   20.055   8.728   58.442   89.19517.732
Índex d'incidència. Accidents mortals   6,92   2,39   5,76   2,30   2,551,16
Índex d'incidència. Total accidents amb baixa   4.546,94   4.794,23   7.183,79   2.801,98   3.342,04664,40

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. 2016
        Sectors econòmics        
        
        agricultura        indústria        construcció        serveis        Total        In Itinere
Lleus   32.124   99.605   51.255   293.048   476.03274.573
Greus   459   754   607   1.723   3.543967
Mortals   67   92   62   255   476131
Total   32.650   100.451   51.924   295.026   480.05175.671
Índex d'incidència. Accidents mortals   6,76   4,79   8,35   2,26   3,190,88
Índex d'incidència. Total accidents amb baixa   3.295,53   5.231,59   6.994,26   2.618,49   3.217,45507,17

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 10 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: