Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitatsM RSS 

Catalunya. 2011
                Participació en l'activitat
        
        Hores i minuts        %        hores i minuts
Cures personals   11:33   100,011:33
Dormir   8:39   100,08:40
Àpats i begudes   2:05   99,72:05
Altres cures personals   0:43   95,60:45
Treball remunerat   2:31   34,27:24
Treball principal i secundari   2:26   32,17:37
Activitats relacionades amb el treball   0:05   8,11:04
Estudis   0:37   12,84:51
Estudis no especificats   ..   ....
Escola, institut o universitat   0:31   9,25:37
Estudis durant el temps lliure   0:05   4,42:14
Llar i família   2:59   85,63:29
Activitats amb la llar i la família no especificades   0:03   3,71:22
Activitats culinàries   0:54   68,61:20
Manteniment de la llar   0:35   50,11:11
Confecció i preparació de la roba   0:12   18,71:04
Jardineria i atenció d'animals   0:12   13,01:32
Construcció i reparacions   0:03   3,21:35
Compres i serveis   0:27   39,71:09
Gestions de la llar   0:01   2,60:46
Atenció de nens membres de la llar   0:26   21,32:03
Atenció a adults membres de la llar   0:03   3,51:37
Treballs voluntaris i reunions   0:13   11,51:54
Treballs voluntaris al servei d'una organització   0:01   1,02:07
Ajudes informals a altres llars   0:08   6,92:02
Activitats participatives   0:03   4,21:21
Vida social i diversió   1:12   62,51:56
Vida social   0:37   41,01:30
Diversió i cultura   0:08   5,72:21
Lleure passiu   0:27   32,81:23
Esports i activitats a l'aire lliure   0:47   40,31:56
Exercici físic   0:45   40,01:54
Exercici productiu   0:00   0,53:05
Activitats relacionades amb els esports   0:00   0,50:34
Aficions i informàtica   0:35   31,81:51
Art i aficions   0:03   3,11:38
Informàtica   0:21   23,51:33
Jocs   0:10   9,31:52
Mitjans de comunicació   2:11   83,62:37
Lectura   0:15   21,11:14
Mirar la televisió, el video o el DVD   1:53   78,72:23
Escoltar la ràdio o gravacions   0:02   3,51:14
Trajectes o ús del temps no especificats   1:18   85,11:31

Font: Idescat.


Data de publicació:

Darrer període (2011): 8 de febrer del 2012.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: