Horari d'activitats diàriesM RSS 

Població que realitza la mateixa activitat a l'inici de cada hora. Homes. 2011
                Treballs        Vida        Esports i                Trajectes i ús
        Cures        Treball                Llar i        voluntaris i        social i        activitats a        Aficions i        Mitjans de        del temps no
        personals        remunerat        Estudis        família        reunions        diversió        l'aire lliure        informàtica        comunicació        especificat
06:00   92,9   4,4   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..1,7
07:00   85,1   7,7   ..   1,7   ..   ..   0,7   ..   ..3,9
08:00   64,2   17,8   2,5   4,8   ..   ..   2,0   ..   1,06,6
09:00   45,9   25,2   5,2   8,0   0,6   1,0   3,0   1,0   2,08,2
10:00   28,4   29,6   6,2   13,6   1,1   2,5   5,9   1,7   4,36,6
11:00   16,1   31,4   6,6   15,8   1,4   4,3   9,2   2,7   4,77,9
12:00   9,5   32,2   7,2   16,6   1,7   6,0   8,8   3,4   6,68,0
13:00   15,7   25,3   5,5   16,9   2,0   6,5   6,0   3,4   6,712,1
14:00   40,8   16,1   2,1   11,6   1,5   5,2   2,3   2,0   7,710,6
15:00   35,9   17,7   3,6   7,4   0,7   6,8   1,9   3,0   12,910,1
16:00   20,9   21,6   6,0   8,1   0,7   8,0   4,6   6,1   15,98,1
17:00   11,5   22,2   5,0   10,8   1,4   9,5   6,8   6,0   14,812,1
18:00   9,3   17,4   4,4   13,3   2,1   11,2   11,0   5,8   10,914,5
19:00   7,9   11,3   4,0   15,7   1,8   12,2   11,5   7,5   12,915,3
20:00   12,4   7,0   2,8   20,1   1,5   11,7   8,5   8,1   14,313,6
21:00   39,7   3,9   0,9   14,0   0,8   6,5   3,1   4,4   17,99,0
22:00   32,0   2,9   ..   9,5   0,7   6,4   1,2   4,7   36,55,6
23:00   41,3   2,4   ..   2,6   ..   7,0   0,7   5,2   36,03,3
24:00   73,6   2,4   ..   0,8   ..   3,8   ..   3,3   12,82,4
01:00   88,6   1,7   ..   ..   ..   2,5   ..   1,3   3,91,3
02:00   94,5   1,6   ..   ..   ..   1,4   ..   ..   0,80,8
03:00   96,4   1,7   ..   ..   ..   0,9   ..   ..   ....
04:00   97,0   1,6   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ....
05:00   96,7   1,8   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ....
Unitats: Percentatge de persones.

Font: Idescat.

Amunt
Població que realitza la mateixa activitat a l'inici de cada hora. Dones. 2011
                Treballs        Vida        Esports i                Trajectes i ús
        Cures        Treball                Llar i        voluntaris i        social i        activitats a        Aficions i        Mitjans de        del temps no
        personals        remunerat        Estudis        família        reunions        diversió        l'aire lliure        informàtica        comunicació        especificat
06:00   96,3   1,7   0,1   0,7   0,1   0,4   0,0   0,1   0,10,7
07:00   89,4   3,4   0,1   4,1   0,1   0,3   0,4   0,1   0,21,9
08:00   69,7   8,8   1,9   11,0   0,6   0,4   0,7   0,2   0,36,4
09:00   46,1   17,5   4,8   18,4   0,7   1,1   1,5   0,2   0,79,0
10:00   27,3   22,1   5,5   28,6   1,2   2,5   3,4   0,8   2,16,6
11:00   13,7   22,8   5,6   32,9   1,8   4,6   4,9   1,3   3,29,2
12:00   7,9   23,0   6,4   34,6   2,0   6,0   5,5   1,8   3,89,1
13:00   11,7   19,8   4,8   34,3   2,1   7,0   4,3   1,6   3,510,9
14:00   39,5   13,0   1,5   23,0   1,2   4,8   1,9   1,4   4,69,2
15:00   34,4   11,4   3,0   17,6   0,7   7,9   1,4   1,9   12,19,8
16:00   17,4   12,7   5,1   18,5   0,9   10,8   3,8   3,5   19,57,9
17:00   10,1   12,1   3,9   19,9   2,3   10,9   6,1   4,0   16,614,2
18:00   8,4   10,2   4,4   24,2   3,3   11,7   10,6   4,0   10,812,6
19:00   6,7   8,3   3,9   27,2   2,8   12,0   10,6   4,3   11,912,4
20:00   11,9   6,1   2,9   31,9   1,9   10,4   6,9   4,5   11,612,0
21:00   38,9   2,9   1,3   24,6   0,8   6,2   2,0   2,3   13,57,5
22:00   32,6   1,9   0,9   17,6   0,5   6,4   0,7   3,2   31,74,5
23:00   42,8   1,5   1,0   5,5   ..   6,3   0,7   3,4   36,52,0
24:00   76,6   1,0   0,6   1,3   ..   3,4   ..   1,9   12,62,2
01:00   90,7   0,8   ..   0,5   ..   2,0   ..   0,8   3,81,0
02:00   96,1   ..   ..   ..   ..   1,2   ..   ..   0,70,8
03:00   97,5   ..   ..   ..   ..   0,7   ..   ..   ....
04:00   98,1   ..   ..   ..   ..   0,6   ..   ..   ....
05:00   98,5   0,6   ..   0,1   ..   ..   ..   ..   ....
Unitats: Percentatge de persones.

Font: Idescat.

Amunt
Població que realitza la mateixa activitat a l'inici de cada hora. Total. 2011
                Treballs        Vida        Esports i                Trajectes i ús
        Cures        Treball                Llar i        voluntaris i        social i        activitats a        Aficions i        Mitjans de        del temps no
        personals        remunerat        Estudis        família        reunions        diversió        l'aire lliure        informàtica        comunicació        especificat
06:00   94,6   3,0   ..   0,6   ..   ..   ..   ..   ..1,2
07:00   87,3   5,5   ..   2,9   ..   ..   0,5   ..   0,32,9
08:00   67,0   13,2   2,2   8,0   0,5   0,5   1,4   ..   0,76,5
09:00   46,0   21,3   5,0   13,3   0,6   1,1   2,2   0,6   1,48,6
10:00   27,8   25,8   5,8   21,2   1,2   2,5   4,6   1,2   3,26,6
11:00   14,9   27,0   6,1   24,5   1,6   4,4   7,0   2,0   4,08,5
12:00   8,7   27,5   6,8   25,7   1,9   6,0   7,1   2,6   5,28,6
13:00   13,7   22,5   5,2   25,8   2,0   6,7   5,1   2,5   5,111,5
14:00   40,1   14,5   1,8   17,4   1,3   5,0   2,1   1,7   6,19,8
15:00   35,1   14,5   3,3   12,5   0,7   7,4   1,7   2,4   12,510,0
16:00   19,1   17,1   5,6   13,4   0,8   9,4   4,2   4,8   17,78,0
17:00   10,8   17,1   4,4   15,4   1,8   10,2   6,4   5,0   15,713,2
18:00   8,8   13,8   4,4   18,9   2,7   11,4   10,8   4,9   10,913,5
19:00   7,3   9,7   3,9   21,6   2,3   12,1   11,0   5,9   12,413,8
20:00   12,1   6,5   2,9   26,1   1,7   11,0   7,7   6,3   12,912,8
21:00   39,3   3,4   1,1   19,4   0,8   6,3   2,5   3,3   15,78,2
22:00   32,3   2,4   0,8   13,6   0,6   6,4   0,9   3,9   34,15,0
23:00   42,1   2,0   0,9   4,1   0,5   6,6   0,7   4,3   36,22,6
24:00   75,1   1,7   0,6   1,0   ..   3,6   ..   2,6   12,72,3
01:00   89,7   1,2   ..   0,5   ..   2,3   ..   1,0   3,81,2
02:00   95,3   1,0   ..   ..   ..   1,3   ..   0,5   0,80,8
03:00   96,9   1,0   ..   ..   ..   0,8   ..   ..   ..0,4
04:00   97,6   1,0   ..   ..   ..   0,6   ..   ..   ..0,4
05:00   97,6   1,2   ..   ..   ..   0,4   ..   ..   ..0,4
Unitats: Percentatge de persones.

Font: Idescat.


Data de publicació:

Darrer període (2011): 8 de febrer del 2012.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: