Despesa mitjana de les llars. Base 2016M RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
Despesa mitjana anual per llar (euros)   30.446..
     Per persona   12.309..
     Per unitat de consum   18.297..
Despesa total (milions d'euros)   90.344..

Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
Despesa mitjana anual per llar (euros)   28.200..
     Per persona   11.312..
     Per unitat de consum   16.803..
Despesa total (milions d'euros)   520.119..

Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 29 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Estadística de despesa en consum de les llars. Idescat.
 Enquesta de pressupostos familiars. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Ingressos i consum de les llars
 Despesa mitjana de les llars. Base 2016 T
 Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 T
 Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 T
 Matriculació de vehicles. Per tipus T

Sou aquí: