Habitatges principals. Per règim de tinençaM RSS 

Catalunya. 2011
        Nombre d'habitatges        % sobre el total
           2001           2007           2011           2001           2007           2011
Propietat   1.830.721   2.112.843   2.188.657   79,1   75,974,3
Lloguer   384.423   612.238   582.701   16,6   22,019,8
Gratuït   37.343   57.265   54.279   1,6   2,11,8
Altres   63.287   :   119.307   2,7   :4,1
Total   2.315.774   2.782.345   2.944.944   100,0   100,0100,0

Font: Idescat, a partir del Cens d'edificis de l'INE.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2011
        Nombre d'habitatges        % sobre el total
           2001           2007           2011           2001           2007           2011
Propietat   11.654.379   :   14.274.987   82,2   :78,9
Lloguer   1.614.221   :   2.438.574   11,4   :13,5
Gratuït   375.466   :   430.516   2,6   :2,4
Altres   539.960   :   939.614   3,8   :5,2
Total   14.184.026   :   18.083.691   100,0   :100,0

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2011): 19 de desembre del 2013.

Més informació a:

 Cens d'habitatges 2011. Web Idescat. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Habitatges i edificis
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles T
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació T
 Habitatges familiars. Per tipus T
 Habitatges principals. Per superfície útil T
 Habitatges principals. Per règim de tinença T

Sou aquí: