Producció editorialM RSS 

Catalunya. 2013
        Valor        Variació (%)
           2011           2012           2013           2011           2012           2013
Títols en català   ..   9.326   4.218   ..   ..-54,8
Total títols   20.324   18.767   16.086   -1,0   -7,7-14,3
Exemplars (milers)   36.899   :   :   -51,6   ....
Tiratge mitjà d'exemplars per títol   1.816   :   :   -51,1   ....

Font: Idescat, a partir de les dades de l'INE.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2013
        Valor        Variació (%)
           2011           2012           2013           2011           2012           2013
Total títols   74.244   69.668   56.435   -2,6   -6,2-19,0
Exemplars (milers)   99.828   :   :   -24,4   ....
Tiratge mitjà d'exemplars per títol   1.345   :   :   -22,4   ....

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2013): 20 de gener del 2014.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: