Producció editorialM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Títols en català   4.218   6.485   7.346   -54,8   53,713,3
Total títols   16.086   16.079   17.835   -14,3   0,010,9
Exemplars (milers)   :   :   :   ..   ....
Tiratge mitjà d'exemplars per títol   :   :   :   ..   ....

Font: Idescat, a partir de les dades de l'INE.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Total títols   56.435   56.030   61.008   -19,0   -0,78,9
Exemplars (milers)   :   :   :   ..   ....
Tiratge mitjà d'exemplars per títol   :   :   :   ..   ....

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 19 de gener del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: