Producció editorialM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total títols   16.079   17.835   16.895   0,0   10,9-5,3
Títols en català   5.225   6.182   5.768   -5,3   18,3-6,7

Font: INE. Estadística de la producció editorial de llibres.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total títols   56.030   61.008   59.567   -0,7   8,9-2,4

Font: INE. Estadística de la producció editorial de llibres.

: No disponible.

Notes:

- Títols en català editats a l'Estat espanyol.

- A partir de 2015, es considera comunitat autònoma d'edició la comunitat autònoma on hi ha la seu central de l'editorial.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 1 de març del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: