Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuacióM RSS 

Catalunya. 2016
        Nombre        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Expedients de queixa   9.692   10.647   10.013   7,4   9,9-6,0
Actuacions d'ofici   263   205   281   20,1   -22,137,1
Total   9.955   10.852   10.294   7,7   9,0-5,1

Font: Síndic de Greuges.

Amunt
Espanya. 2016
        Nombre        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Expedients de queixa   23.186   17.822   16.485   -29,4   -23,1-7,5
Actuacions d'ofici   489   522   872   40,9   6,767,0
Total   23.675   18.344   17.357   -28,6   -22,5-5,4

Font: Defensor del Pueblo.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 17 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T

Sou aquí: