Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexeM RSS 

Catalunya. 2013-2014
        Valor        Variació (%)
        2011-2012        2012-2013        2013-2014        2011-2012        2012-2013        2013-2014
Homes   114.193   110.805   110.669   -0,3   -3,0-0,1
Dones   131.225   128.875   126.757   1,2   -1,8-1,6
Total   245.418   239.680   237.426   0,5   -2,3-0,9

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Amunt
Espanya. 2013-2014
        Valor        Variació (%)
        2011-2012        2012-2013        2013-2014        2011-2012        2012-2013        2013-2014
Homes   722.273   708.812   704.470   0,1   -1,9-0,6
Dones   850.344   839.722   835.239   0,9   -1,2-0,5
Total   1.572.617   1.548.534   1.539.709   0,5   -1,5-0,6

Font: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Nota: Dades provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (2013-2014): 14 de març del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: