Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants)M RSS 

Catalunya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Quotes ensenyament   655,0   665,8805,5 (p)
Quotes serveis   220,1   291,1330,5 (p)
Transferències   1.004,7   1.243,11.183,4 (p)
Altres ingressos   69,8   16,622,3 (p)
Total ingressos corrents   1.949,6   2.216,62.341,7 (p)
Transferències de capital   14,2   5,821,7 (p)
Unitats: Milions d'euros.

Font: Idescat.

(p) Provisional.
Amunt
Espanya. 2014-2015
        2004-2005        2009-2010        2014-2015
Quotes ensenyament   1.783,1   2.609,3:
Quotes serveis   817,8   1.163,2:
Transferències   4.633,7   6.186,8:
Altres ingressos   94,5   79,0:
Total ingressos corrents   7.329,1   10.038,3:
Transferències de capital   79,8   39,8:
Unitats: Milions d'euros.

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014-2015): 19 de juliol del 2017.

Sèries revisades amb data 21 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Estadística de finançament i despeses de l'ensenyament privat. Idescat.
 Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: