Utilització del sòlM RSS 

Catalunya. 2016
        Milers d'hectàrees        Percentatge (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Superfície forestal      
Bosc   1.121,40   1.119,00   1.119,50   34,9   34,934,9
Bosquines   714,80   716,30   715,80   22,3   22,322,3
Altra vegetació   217,30   219,30   219,70   6,8   6,86,8
Àrees sense vegetació   103,00   104,50   104,10   3,2   3,33,2
Conreus      
Secà   570,80   568,90   563,90   17,8   17,717,6
Regadiu   267,30   265,80   270,20   8,3   8,38,4
Urbà, urbanitzable i infraestructures   214,60   215,50   215,90   6,7   6,76,7
Total   3.209,20   3.209,20   3.209,20   100,0   100,0100,0

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Amunt
Espanya. 2016
        Milers d'hectàrees        Percentatge (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Superfície forestal      
Bosc   :   :   :   :   ::
Bosquines   :   :   :   :   ::
Altra vegetació   :   :   :   :   ::
Àrees sense vegetació   :   :   :   :   ::
Conreus      
Secà   :   :   :   :   ::
Regadiu   :   :   :   :   ::
Urbà, urbanitzable i infraestructures   :   :   :   :   ::
Total   :   :   :   :   ::

Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

: No disponible.

Nota: A partir del 2010 no és possible el càlcul d'aquesta distribució del sòl per a Espanya, ja que des del MAGRAMA no disposen de dades desagregades per poder realitzar les agrupacions de la taula.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 d'agost del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Territori
 Utilització del sòl T

Sou aquí: