Residus industrialsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
        Total        Especials        No especials        Total        Especials        No especials
Total   4.153.503   464.441   3.689.062   1,0   13,0-0,3
Indústries   3.618.076   464.225   3.153.851   0,8   13,0-0,7
Depuradores d'aigües residuals urbanes   535.427   216   535.211   2,1   10,82,1
Unitats: Tones.

Font: Agència de Residus de Catalunya.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
        Total        Especials        No especials        Total        Especials        No especials
Total   :   :   :   ..   ....
Unitats: Tones.

Font: INE. Enquesta sobre generació de residus en la indústria.

: No disponible.

Nota: A partir del 2010, les dades d'Espanya s'actualitzen biennalment i són referides als anys parells.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 5 de març del 2018.

Taula completada amb data 6 de març del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: