Residus industrialsM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Total        Especials        No especials        Total        Especials        No especials
Residus declarats      
Indústries   3.588.286   410.860   3.177.427   -0,5   -0,4-0,5
Depuradores d'aigües residuals urbanes   524.587   195   524.392   -0,1   -58,20,0
Unitats: Tones.

Font: Agència de Residus de Catalunya.

Amunt
Espanya. 2015
        Valor        Variació (%)
        Total        Especials        No especials        Total        Especials        No especials
Residus generats   :   :   :   ..   ....
Unitats: Tones.

Font: INE. Enquesta sobre generació de residus en la indústria.

: No disponible.

Nota: A partir del 2010, les dades d'Espanya s'actualitzen biennalment i són referides als anys parells.


Data de publicació:

Darrer període (2015): 30 de novembre del 2016.

Taula completada amb data 30 de novembre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: