Subministrament d'aigua potableM RSS 

Catalunya. 2014
           2012           2013           2014
Aigua disponible potabilitzada   256   271263
Aigua subministrada a la xarxa pública   243   227219
Aigua registrada i distribuïda   189   170169
     a les llars   126   117118
     altres usos   63   5351
Aigua no registrada   54   5750
     pèrdues reals   33   2625
     pèrdues aparents   21   3125
% perdues reals sobre el volum d'aigua subministrada   13,7   11,711,2
Unitats: Litres/habitant/dia.

Font: INE. Indicadors sobre l'aigua.

Amunt
Espanya. 2014
           2012           2013           2014
Aigua disponible potabilitzada   291   291287
Aigua subministrada a la xarxa pública   266   254252
Aigua registrada i distribuïda   198   189190
     a les llars   137   130132
     altres usos   61   5958
Aigua no registrada   68   6562
     pèrdues reals   42   4038
     pèrdues aparents   26   2524
% perdues reals sobre el volum d'aigua subministrada   15,9   15,715,2
Unitats: Litres/habitant/dia.

Font: INE. Indicadors sobre l'aigua.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 17 d'octubre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: