Qualitat de les aigües de bany litoralsM RSS 

Catalunya. 2016
           2014           2015           2016
Zones de bany   225   250252
Classificació   
Excel·lent   205   236238
Bona   19   1212
Suficient   0   21
Insuficient   1   01

Font: Agència Catalana de l'Aigua.

Amunt
Espanya. 2016
           2014           2015           2016
Zones de bany   1.924   1.9311.932
Classificació   
Excel·lent   1.686   1.7261.729
Bona   155   130136
Suficient   48   4447
Insuficient   35   3120

Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 22 de març del 2017.

Taula completada amb data 8 de juny del 2017.

Més informació a:

 Agència Catalana de l'Aigua.
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Calidad del agua de baño en España.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: