Incendis forestalsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Nombre d'incendis   461   509   560   -23,4   10,410,0
Superfície afectada   1.570   1.602   2.011   48,3   2,025,5
Arbrada   996   1.069   954   43,3   7,3-10,8
No arbrada   574   533   1.058   58,1   -7,198,4
% sobre la superfície forestal total   0,08   0,08   0,10   ..   ....
Unitats: Hectàrees.

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Forests.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Nombre d'incendis   9.806   11.953   8.817   -9,2   21,9-26,2
Superfície afectada   48.718   111.396   65.817   -21,0   128,7-40,9
Arbrada   8.284   33.621   23.174   -53,2   305,9-31,1
No arbrada   40.434   77.775   42.643   -8,1   92,4-45,2
% sobre la superfície forestal total   0,18   0,40   0,24   ..   ....
Unitats: Hectàrees.

Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.


Nota: Les dades de l'any 2016 per a Espanya són provisionals.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 11 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: