Repoblacions forestalsM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   129   107   157   95,2   -16,846,9
Unitats: Hectàrees.

Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total   :   :   :   ..   ....
Unitats: Hectàrees.

Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 d'agost del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: