Població reclusa. Per tipus de reclusióM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Penats (nombre)   7.967   7.604   7.302   -3,9   -4,6-4,0
Penats (%)   85,7   86,3   85,2   ..   ....
Preventius (nombre)   1.327   1.206   1.264   -13,2   -9,14,8
Preventius (%)   14,3   13,7   14,8   ..   ....
Total   9.294   8.810   8.566   -5,3   -5,2-2,8

Font: Departament de Justícia.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Penats (nombre)   56.422   53.930   :   -1,8   -4,4..
Penats (%)   86,8   87,5   :   ..   ....
Preventius (nombre)   8.595   7.684   :   -7,5   -10,6..
Preventius (%)   13,2   12,5   :   ..   ....
Total   65.017   61.614   :   -2,6   -5,2..

Font: Ministeri de l'Interior.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 13 de febrer del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T

Sou aquí: