Població reclusa. Per tipus de reclusióM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Penats (nombre)   7.604   7.302   7.144   -4,6   -4,0-2,2
Penats (%)   86,3   85,2   85,4   ..   -1,20,2
Preventius (nombre)   1.206   1.264   1.223   -9,1   4,8-3,2
Preventius (%)   13,7   14,8   14,6   ..   7,8-0,9
Total   8.810   8.566   8.367   -5,2   -2,8-2,3

Font: Departament de Justícia.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Penats (nombre)   53.930   51.593   :   -4,4   -4,3..
Penats (%)   87,5   86,6   :   ..   -1,1..
Preventius (nombre)   7.684   7.996   :   -10,6   4,1..
Preventius (%)   12,5   13,4   :   ..   7,6..
Total   61.614   59.589   :   -5,2   -3,3..

Font: Ministeri de l'Interior.

: No disponible.

Nota: El nombre de penats comprèn altres situacions processals (ex: Internats judicials).


Data de publicació:

Darrer període (2017): 5 de març del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T

Sou aquí: