Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)
ICEHM RSS 

Catalunya
     Hostaleria i Resta de Menys de 10 De 10 a De 50 a De 200 a 1000 o més Cambra de Resta de cambres Cambres de Cambres de Cambres de
 Total Indústria Construcció Comerç transport serveis assalariats 49 assalariats 199 assalariats 999 assalariats assalariats Barcelona de Barcelona Girona Lleida Tarragona
T1/2018137,4132,0149,6145,1148,7132,4136,4145,7140,8126,5127,4135,4130,7144,0151,4140,6
T4/2017140,6130,4155,6151,7158,6134,9143,0148,4144,7123,6132,1138,0136,4147,3152,6142,0
T3/2017143,8134,4157,8153,0167,9137,2146,1150,7145,6132,4131,8141,5136,6150,0163,8144,6
T2/2017142,6133,7158,1149,3166,5136,4144,5148,9147,4127,1135,2142,0137,2145,9155,7141,2
T1/2017138,9132,1154,5149,3152,2132,6140,0144,8139,5130,4132,1138,5135,5139,7150,6136,8
T4/2016138,5129,0146,3148,8156,0133,9139,4145,1140,1127,3134,0137,2132,7144,4150,3138,8
T3/2016139,1131,9147,1148,0159,7133,2140,6145,8141,1129,9124,3136,9135,0144,6149,7140,9
T2/2016138,7131,3146,1146,6164,3132,2137,4146,2142,8127,5132,4138,0136,4137,8148,9137,7
T1/2016134,8127,7147,3144,9148,3129,2136,8143,9131,0125,9127,6133,7135,5131,4145,0131,1
T4/2015138,5130,6144,9148,4160,4132,6139,3145,5138,8131,0126,7136,3136,9138,9153,1136,8
T3/2015138,0130,4147,9147,6159,3131,6137,9146,1138,6130,1125,8135,4135,3141,1153,0136,3
T2/2015136,3130,5144,5143,5153,7130,9134,9142,5137,2132,1125,5134,9135,0137,0144,8135,0
T1/2015129,2124,2139,2138,4136,6124,6127,4135,1130,7123,9122,9128,2127,0127,8139,3129,3
T4/2014126,2121,3130,1135,5142,5120,5125,1133,1127,9120,9111,5122,9125,3129,8138,5126,0
T3/2014129,1122,3127,5138,2155,2123,2125,7135,7133,6123,2120,5128,4124,8129,1141,1129,5
T2/2014125,5122,2122,0128,6140,9123,2123,4129,1127,2122,6127,1123,8123,6125,8136,9125,3
T1/2014118,6115,7118,9127,6130,6113,6115,2123,1122,4114,2116,3118,2116,0114,0128,7121,8
T4/2013115,5112,5107,6123,2137,1110,0115,5119,5118,3111,0101,0114,8113,1116,9121,8115,7
T3/2013112,6112,7108,6111,4140,4107,3111,3116,6115,8109,698,3109,8110,0115,0125,7116,5
T2/2013105,6105,895,0107,1115,4104,1105,2106,9108,8102,499,2102,6107,5104,9112,9108,3
T1/2013100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
T4/2012105,497,9102,1108,6122,4104,2::::::::::
T3/2012106,8100,9108,9109,0120,2105,0::::::::::
T2/2012107,8102,8102,3107,8115,3108,9::::::::::
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: Idescat i INE.

: No disponible.

Nota: L'Índex de confiança empresarial per als trimestres del 2012 no està harmonitzat.

(1) Vegeu metodologia.

Amunt
Espanya
     Hostaleria i Resta de Menys de 10 De 10 a De 50 a De 200 a 1000 o més
 Total Indústria Construcció Comerç transport serveis assalariats 49 assalariats 199 assalariats 999 assalariats assalariats
T1/2018134,9129,4145,8138,0139,7131,1135,6139,9133,0127,3125,8
T4/2017135,4128,8143,9139,2145,2130,8138,0139,8133,5125,9122,2
T3/2017136,9130,6144,4140,9148,2132,1141,0140,2134,2127,0123,0
T2/2017134,2129,1140,7138,0141,7130,2136,8137,7132,2126,2121,9
T1/2017131,8128,2136,6137,0136,7127,7132,2136,9130,2125,0122,4
T4/2016131,4125,6133,5138,4141,0126,7133,8135,8128,3123,1120,4
T3/2016131,2126,8132,2137,2140,8126,5132,6135,9128,9124,0121,2
T2/2016130,5126,7128,9135,3140,7126,8131,7134,5129,3124,3120,8
T1/2016129,7126,3132,2135,5133,7126,3129,6135,7128,2124,2119,6
T4/2015131,4127,0133,5137,2139,7127,1132,9135,8130,6124,6119,1
T3/2015131,2127,9134,3135,2139,2126,9133,0135,3130,4123,6119,7
T2/2015128,1124,6130,4130,5134,1125,7128,9131,5128,6122,4118,7
T1/2015123,2121,4124,3127,1127,0120,3122,8126,6124,4118,5117,0
T4/2014123,2119,3122,5127,0130,9120,6124,2125,9123,9117,6115,2
T3/2014123,0120,6122,3127,9130,9119,0123,9125,6125,1116,8115,7
T2/2014118,3116,8116,0121,8124,9115,6118,5120,3119,6114,7115,0
T1/2014113,9112,5112,2118,9116,5111,6112,4115,8115,0114,2109,9
T4/2013113,0110,9109,1117,1119,2110,9114,1114,5112,3110,1107,4
T3/2013109,3109,4105,9111,1115,6107,0110,5110,0109,2107,1101,8
T2/2013103,6102,7102,0103,3106,7103,5104,6103,7103,0101,7101,3
T1/2013100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
T4/2012104,1::::::::::
T3/2012105,5::::::::::
T2/2012106,9::::::::::
Unitats: Base 2013 I trim.=100.

Font: INE.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (1r. trimestre del 2018): 17 de gener del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: