Turistes estrangers. Despesa declarada
ValorM RSS 

Catalunya
 Total Persona/ Persona/dia/
 (M€) viatge (€) viatge (€)
201617.466,8962,9162,0

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

- Des del mes de febrer de 2017 l'Idescat publica amb caràcter anual la informació de despesa declarada dels turistes estrangers que tenen com a destinació principal Catalunya. Abans d'aquesta data la informació disponible fa referència als turistes estrangers que tenen Catalunya com a destinació principal o secundària.

Amunt
Espanya
 Total Persona/ Persona/dia/
 (M€) viatge (€) viatge (€)
201677.415,51.027,9129,0

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 9 d'octubre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: