Despesa pública en educació respecte al PIB
ValorM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
20153,70 (p):     :     :     
20143,60     4,29     :     5,11 (e)
20133,66     4,32     :     5,09 (e)
20123,84     4,49 (b):     :     
20114,14     4,82     5,15 (e)5,25 (e)
20104,30     4,98     5,28 (e)5,41 (e)
20094,21     5,02     5,31 (e)5,38 (e)
20083,90     4,62     4,94 (e)5,04 (e)
20073,64     4,34     4,79 (e)4,92 (e)
20063,57     4,26     4,69 (e)4,91 (e)
20053,44     4,23     4,72 (e)4,92 (e)
20043,32     4,25     4,80 (e)4,95 (e)
20033,26     4,28     4,89 (e)5,03 (e)
20023,21     4,25     4,87 (e)5,00 (e)
20013,08     4,24     :     :     
20003,23     4,28     :     :     
Unitats: % del PIB (Base 2010).

Font Catalunya: Departament d'Ensenyament; Departament d'Empresa i Coneixement. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(b) Ruptura de sèrie.
(p) Provisional.
(e) Valor estimat.

Àmbit geogràfic: zona euro (18).

Notes:

- Fins l'any 2011, les dades d'Espanya, zona Euro i Unió Europea segueixen la classificació CINE 97, i el PIB està en base 2008.

- A partir de l'any 2012 les dades de la Unió Europea no inclouen la categoria 01 de la CINE 2011 (educació infantil de primer cicle).

Advertiment: Les dades per Catalunya, pels anys 2000 a 2011, es van revisar el 6 d'abril del 2017, amb l'objectiu d'adaptar-les a la base PIB 2010 i a la CINE 2011.

Data de publicació:

Darrer període (2015): 20 de juny del 2017.

Sèries revisades amb data 13 de juliol del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: