Consum d'energia primària respecte al PIB
ValorM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2014119,1112,7117,1121,6
2013120,3116,9122,8128,2
2012124,0123,3123,5129,9
2011124,3120,1123,6130,3
2010128,3120,5130,6137,6
2009119,8120,8128,9135,6
2008121,5126,5130,4137,6
2007127,8132,0131,0138,5
2006130,9135,2137,0145,1
2005136,8140,7141,0149,2
2004142,8142,8142,8151,7
2003143,9141,0144,0153,8
2002142,7140,6142,1152,6
2001139,7140,6143,3154,9
2000140,7142,5142,7154,9
Unitats: kep per 1.000 euros (constants any 2010).

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.


Data de publicació:

Darrer període (2014): 14 de novembre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: