Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut
ValorM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
20148,716,2:16,0
20138,815,3:15,0
20128,214,3:14,3
20117,113,2:13,1
20106,713,8:12,8
20095,513,0:12,4
20084,010,8:11,0
20073,29,7:10,4
20062,89,2:9,5
20052,88,4:9,0
20043,68,3:8,5
Unitats: %.

Font Catalunya: Institut Català d'Energia. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2014): 14 de novembre del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Consum d'energia elèctrica obtinguda a partir d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: