Densitat de població
ValorM 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea
2016232,9 (p):::     
2015232,0     92,5:117,1 (e)
2014231,3     92,5:116,6 (e)
2013232,0     92,9:116,4 (e)
2012233,0     93,2:116,3 (e)
2011234,1     93,2:116,0 (e)
2010233,7     92,8:115,7 (e)
2009232,4     92,4:115,5 (e)
2008231,0     91,6:115,1 (e)
2007227,3     90,1:114,7 (e)
2006222,6     87,7:114,1 (e)
2005217,9     86,3:113,7 (e)
2004213,2     84,8:113,3 (e)
2003208,5     83,4:112,8 (e)
2002204,3     81,9:112,4 (e)
2001199,3     80,7:112,0 (e)
2000194,8     80,2:111,8 (e)
Unitats: Hab./km2.

Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.

: No disponible.
(p) Provisional.
(e) Valor estimat.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 9 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Densitat de població T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Creixement total de la població T

Sou aquí: