Població activa projectada. Per grups d'edat
ValorM RSS 

Catalunya
 Escenari De 16 a De 25 a De 55 a De 65 a Escenari De 16 a De 25 a De 55 a De 65 a Escenari De 16 a De 25 a De 55 a De 65 a
 baix 24 anys 54 anys 64 anys 74 anys mitjà 24 anys 54 anys 64 anys 74 anys alt 24 anys 54 anys 64 anys 74 anys
20502.666,3229,91.920,2451,764,43.666,4353,02.587,0614,0112,44.633,9484,83.213,2772,9163,0
20452.797,3228,81.992,9499,675,93.698,9337,92.588,8646,8125,54.549,5449,73.137,0786,6176,1
20402.983,9246,12.062,6599,475,83.785,5341,82.587,6735,0121,14.520,9437,13.057,6860,3165,9
20353.183,2305,52.128,3678,071,43.881,6385,52.588,8796,0111,34.499,7461,62.987,3901,1149,7
20303.335,8349,22.253,0667,166,53.931,1421,22.647,3760,8101,84.436,0487,12.971,9842,2134,9
20253.432,4330,22.417,7625,559,13.915,2392,72.735,6697,689,34.304,8447,82.981,1758,8117,0
20203.487,0273,32.615,6565,432,73.798,4313,72.825,2608,750,84.053,1348,62.990,6646,567,3
20153.686,1264,72.908,2499,913,43.805,6284,42.979,2518,323,63.925,1303,93.050,7536,733,8
Unitats: Milers d'actius/ves.

Font: Idescat. Projeccions de població activa. 2015-2051.


Data de publicació:

Darrer període (2050): 14 d'abril del 2016.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T
 Població projectada a 1 de gener. Índex base 2013=100 T
 Població projectada a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Població activa projectada. Per sexe T
 Població activa projectada. Per grups d'edat T
 Llars projectades segons la grandària a 1 de gener T

Sou aquí: