Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats
Hores i minutsM RSS 

Catalunya
 Cures  Àpats i Altres cures Treball Treball principal Activitats relacionades  Estudis no Escola, institut Estudis durant Llar i Activitats amb la llar i la Activitats Manteniment Confecció i Jardineria i Construcció i Compres i Gestions Atenció de nens Atenció a adults Treballs voluntaris Treballs voluntaris al Ajudes informals Activitats Vida social Vida Diversió i Lleure Esports i activitats Exercici Exercici Activitats relacionades Aficions i Art i   Mitjans de  Mirar la televisió, Escoltar la ràdio Trajectes o ús del
 personals Dormir begudes personals remunerat i secundari amb el treball Estudis especificats o universitat el temps lliure família família no especificades culinàries de la llar preparació de la roba atenció d'animals reparacions serveis de la llar membres de la llar membres de la llar i reunions servei d'una organització a altres llars participatives i diversió social cultura passiu a l'aire lliure físic productiu amb els esports informàtica aficions Informàtica Jocs comunicació Lectura el video o el DVD o gravacions temps no especificats
201111:338:392:050:432:312:260:050:37..0:310:052:590:030:540:350:120:120:030:270:010:260:030:130:010:080:031:120:370:080:270:470:450:000:000:350:030:210:102:110:151:530:021:18
200311:278:481:570:412:59:0:010:38:0:340:032:58:0:580:350:130:100:030:270:000:180:020:120:000:080:021:130:420:060:230:490:470:000:000:18::0:082:100:141:520:021:16

Font: Idescat.

: No disponible.

Data de publicació:

Darrer període (2011): 8 de febrer del 2012.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: