Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe
Per personaM RSS 

Catalunya
 Homes Dones Total
201612.99812.33512.660
201512.46812.10412.283
201412.27112.14112.205
201311.95412.26312.111
Unitats: Euros.

Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.

Amunt
Espanya
 Homes Dones Total
201610.76610.65110.708
201510.47910.36110.419
201410.46910.31510.391
201310.57610.48810.531
Unitats: Euros.

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.

Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: