Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda
ValorM RSS 

Catalunya
 Índex Índex
 de Gini de ràtio S80/S20
201631,45,5
201532,36,0
201433,06,5
201331,95,7

Font: Idescat. Enquesta de condicions de vida.

Amunt
Espanya
 Índex Índex
 de Gini de ràtio S80/S20
201634,56,6
201534,66,9
201434,76,8
201333,76,3

Font: INE. Enquesta de condicions de vida.

Nota: Ingressos nets anuals de les llars corresponents a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 25 de maig del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: