Coneixement del català
Població de 2 anys i mésM RSS 

Catalunya
 De 2 a De 15 a De 30 a De 45 a De 60 a De 75 a De 85 anys 
 14 anys 29 anys 44 anys 59 anys 74 anys 84 anys i més Total
20111.0161.2071.9501.4901.0054761637.306
20079021.3451.8831.3706547551427.050
20017441.3771.4991.1869013651066.177
19967871.4541.3341.073932309955.984
19919661.4681.2671.045847282745.949
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat.


Data de publicació:

Darrer període (2011): 21 de novembre del 2013.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: