Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitatM RSS 

Trim./any de referènciaCalendari de disponibilitat
III/201715 de desembre del 2017
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T

Sou aquí: