Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
Gener/201826 de març del 2018
Febrer/201823 d'abril del 2018
Març/201824 de maig del 2018
Abril/201821 de juny del 2018
Maig/201816 de juliol del 2018
Juny/201820 d'agost del 2018
Juliol/201821 de setembre del 2018
Agost/201822 d'octubre del 2018
Setembre/201821 de novembre del 2018
Octubre/201820 de desembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: