Habitatges en construcció (visats d'obra)M RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
12/201728 de febrer del 2018
01/201829 de març del 2018
02/201827 d'abril del 2018
03/201831 de maig del 2018
04/201829 de juny del 2018
05/201831 de juliol del 2018
06/201828 de setembre del 2018
07/201828 de setembre del 2018
08/201831 d'octubre del 2018
09/201830 de novembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: