Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
Febrer/20186 d'abril del 2018
Març/20184 de maig del 2018
Abril/20186 de juny del 2018
Maig/20186 de juliol del 2018
Juny/20188 d'agost del 2018
Juliol/20187 de setembre del 2018
Agost/201811 d'octubre del 2018
Setembre/20188 de novembre del 2018
Octubre/20187 de desembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: