Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidorsM RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
Setembre/20177 de novembre del 2017
Octubre/20177 de desembre del 2017
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors T
 Matriculació de turismes T

Sou aquí: