Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitatM RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
Març/201818 d'abril del 2018
Març/201824 d'abril del 2018
Abril/201825 de maig del 2018
Maig/20188 de juny del 2018
Juny/201812 de juliol del 2018
Juny/201818 de juliol del 2018
Juliol/201830 d'agost del 2018
Agost/201814 de setembre del 2018
Setembre/201811 d'octubre del 2018
Setembre/20182 de novembre del 2018
Octubre/201814 de novembre del 2018
Novembre/201814 de desembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: