Creació i dissolució de societats mercantilsM RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
Març/20184 d'abril del 2018
Abril/20183 de maig del 2018
Maig/20187 de juny del 2018
Juny/20183 de juliol del 2018
Juliol/20184 de setembre del 2018
Agost/20184 de setembre del 2018
Setembre/20182 d'octubre del 2018
Octubre/20182 de novembre del 2018
Novembre/20184 de desembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: