Ampliació de capital de societats mercantilsM RSS 

Mes/any de referènciaCalendari de disponibilitat
02/20182 de març del 2018
03/20184 d'abril del 2018
04/20183 de maig del 2018
05/20187 de juny del 2018
06/20183 de juliol del 2018
07/20184 de setembre del 2018
08/20184 de setembre del 2018
09/20182 d'octubre del 2018
10/20182 de novembre del 2018
11/20184 de desembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: