Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Trim./any de referènciaCalendari de disponibilitat
III/20176 de novembre del 2017
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: