Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concursM RSS 

Trim./any de referènciaCalendari de disponibilitat
I/20189 de maig del 2018
II/20183 d'agost del 2018
III/20186 de novembre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: