Indicadors de clima empresarialM RSS 

Trim./any de referènciaCalendari de disponibilitat
I/201818 d'abril del 2018
II/201813 de juliol del 2018
III/201815 d'octubre del 2018
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Empreses · Finances
 Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) T
 Indicadors de clima empresarial T
 Creació i dissolució de societats mercantils T
 Ampliació de capital de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T

Sou aquí: