Índex de costos de construir RSS 

L'índex de costos de construir és un indicador mensual elaborat mitjançant una enquesta, a fi de conèixer el nivell de preus del elements bàsics que configuren l'estructura de costos d'una obra, és a dir, el preu dels materials de construcció posats a peu d'obra (preu de venda més transport) i el cost laboral (salaris més càrregues socials per dia efectivament treballat).

A partir d'aquesta informació bàsica s'obtenen tres números índex que reflecteixen l'evolució mensual del cost de construir un edifici, el cost de construir una obra d'enginyeria civil i el cost d'una obra sense predomini d'un o altre tipus anomenat "cost total de construir", ja que incorpora les dues grans tipologies.

La sèrie estadística referida a Espanya no és estrictament homogènia amb la de Catalunya, atès que s'utilitzen diferents fonts per a l'elaboració de l'índex. En tots dos casos, l'índex té com a base el mes de desembre del 1994.

Més informació a:

Fonts:

  • Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
  • Confederació Nacional de la Construcció.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T

Sou aquí: