Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) 

Taxa de variació mitjana anual dels índexs harmonitzats de preus de consum (IPCH).

Les dades s'expressen en relació amb el període de referència 2015=100.

Els índexs harmonitzats de preus de consum (IPCH) estan dissenyats per poder fer comparacions internacionals de la inflació dels preus que paguen els consumidors.

Els IPCH estan pensats per mesurar canvis de preu "purs", utilitzant una metodologia harmonitzada. Per aconseguir-ho, posen al marc tècnic un seguit de regulacions. Cobreixen, entre altres, els nivells mínims per a l'ajustament de qualitat, mostreig, cobertura i fórmula d'agregació bàsica. Els IPCH són índexs del tipus Laspeyres.

L'IPC de Catalunya està calculat amb la base 2016=100 i no està harmonitzat.

Més informació a:

Fonts:

  • INE.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Preus
 Índex de preus de consum harmonitzat (IPCH) T

Sou aquí: