Creixement del cost laboral unitari 

Es defineix com la taxa de creixement de la ràtio: retribució per assalariat en preus corrents dividida pel producte interior brut (PIB), mesurat en volum encadenat amb referència 2010, per ocupació total.

Aquest indicador compara la remuneració (retribució per assalariat) i la productivitat (PIB per ocupació) per mostrar com es relaciona la remuneració dels assalariats amb la productivitat del seu treball. És la relació entre la quantitat que es paga per cada assalariat i el valor que produeix amb el seu treball.

La taxa de creixement està pensada per donar una imatge de la dinàmica de la participació del factor treball en el valor de producció final. Cal destacar que les variables utilitzades en el numerador (remuneració, assalariat) es refereixen només als treballadors per compte d'altri, mentre que en el denominador (PIB, ocupació) es refereixen al total de l'ocupació, incloent-hi els autònoms.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

Sou aquí: