Producció final agrària 

Quantitat que es compon dels productes agraris venuts en àrees geogràfiques diferents de la considerada, dels venuts a fàbriques o instal·lacions industrials, dels venuts directament com a aliment humà, dels consumits directament pels mateixos agricultors (autoconsum) i dels donats com a pagament en espècie als assalariats.

Més informació a:

Fonts:

  • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Agricultura · Ramaderia · Pesca
 Producció final agrària T

Sou aquí: