Taxa d'atur de menors de 25 anys 

La taxa d'atur representa els aturats com a percentatge de la població activa. La població activa és el nombre total de població ocupada i desocupada. La població desocupada està integrada per persones d'entre 15 i 74 anys que estaven:

  a. sense treball durant la setmana de referència,

  b. disponibles per treballar, és a dir, estaven disponibles per a un treball remunerat o per compte aliè abans del final de les dues setmanes posteriors a la setmana de referència,

  c. duent a terme una recerca activa de feina, és a dir, han pres mesures concretes en el període de quatre setmanes abans de finalitzar la setmana de referència per buscar una feina assalariada o una feina independent o que van trobar una feina per començar més tard, és a dir, dins d'un període de, com a màxim, tres mesos.

  Més informació a:

  Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

Sou aquí: